Οι λύσεις που προτείνουμε στις απαιτήσεις των πελατών μας απορρέουν από την διεξοδική ανάλυση των αναγκών τους και από την ενδελεχή μελέτη των αγορών υποδοχής των προϊόντων τους.

Ένα εκτενές και δυναμικό δίκτυο συνεργατών μας σε χώρες του Εξωτερικού, σε συνεργασία με τα στελέχη μας, είναι στην υπηρεσία των πελατών μας για να υποστηρίξει τις πωλήσεις και τη διανομή των προϊόντων τους στις ξένες αγορές

Το Διεθνές δίκτυο μας απαρτίζεται απο εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων σε πολλές χώρες του κόσμου οι οποίες είναι στελεχωμένες με έμπειρα στελέχη στο international trading αλλά και με μενονωμένους Συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη εταιριών με διεθνείς δραστηριότητες.


Στρατηγικός σχεδιασμός εξωστρέφειας
 

canstockphoto1981661c

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου διεθνούς ανάπτυξης.                                                               

Ορισμός στρατηγικής εξαγωγών και εμπορικής πολιτικής.                                                                  

Προγραμματισμός νέων επενδύσεων και δραστηριοτήτων.                                                         

Ανάλυση κόστους υλοποίησης στρατηγικής ανάπτυξης.                                                                  

Τρόποι χρηματοδότησης επένδυσης.                                                                                               

Προοπτικές βιωσιμότητας και κερδοφορίας.                                                                                                             

Σύνταξη επενδυτικού φακέλου.

 


Εγκατάσταση σε νέες αγορές

canstockphoto4698289b

 

Έρευνα πεδίου αγοράς (καταναλωτή, ανταγωνισμού, προμηθευτών).                                            

Σχεδιασμός διεθνούς marketing.                                                                                                                                          

Διεκπεραίωση σχεδίου κατάκτησης μεριδίου νέας αγοράς.                                                                                   

Τακτικές διείσδυσης, εγκατάστασης και σταθεροποίησης.

 
 

Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

canstockphoto2973165b

Δυναμική ανάλυση αγοραστικών τάσεων

Έρευνα αγοράς ανταγωνιστικών προϊόντων.                                                                                                            

Πιλοτική ανάπτυξη, δοκιμή και τελειοποίηση νέων προϊόντων.                                                                       

Κατάρτιση μείγματος marketing νέου προϊόντος.                                                                                                    

Αποτελεσματική στόχευση νέων πελατών.

 
 
 
 Eκπροσώπηση - μεσολάβηση σε αγορές εξωτερικού

Ανεύρεση, διερεύνηση και αξιολόγηση δυνητικών πελατών & εμπορικών συνεργατών.  

Προετοιμασία και παρουσίαση προτάσεων εμπορικής συνεργασίας.                                                                  

Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών.                                                    

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαύλων διανομής.                                                                                                     

Διαχείριση και διοίκηση τοπικών θυγατρικών μονάδων.

 
 


Εξειδικευμένες υπηρεσίες marketing

Product branding. Αναζήτηση και εμπορική ανάδειξη σειρών ξεχωριστών προϊόντων, προσεκτικά επιλεγμένων που ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα και για τη ποιότητα.                                                    

Εκθεσιακό marketing. Διοργάνωση συμμετοχής σε κλαδικές εκθέσεις διεθνούς βεληνεκούς και υψηλής επισκεψιμότητας.                                                                                                                   

Trade events. Συμμετοχή ή και διοργάνωση ειδικών Β2Β εκδηλώσεων, με σκοπό την ανάδειξη των προϊόντων των πελατών μας.

 
 

Εύρεση & αξιολόγηση προμηθευτών
 

Έρευνα αγοράς για την αναζήτηση των ιδανικών προμηθευτών.                                                                

Προσέγγιση, αξιολόγηση, προδιαπραγμάτευση.                                                                                                 

Ποιοτικός εσωτερικός έλεγχος (Quality Auditing).                                                                                                 

Μόνιμη παρακολούθηση αγοράς, κλάδου και εταιριών.

 

Δείτε το διεθνές μας δίκτυο εδώ...
 

hacci              LinkedIn logo    © PLANICAL International         RepowerLogo2      IRCAweb